โครงการ

มณฑลอานฮุย Lifeng อุตสาหกรรม 6781.435kWp

เครื่องจักร Fuliyang1199.11kWp

อลิสโตน 1.2MWp